OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.

        Dana 23.03.2021.. u vremenu 10:00 – 14:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećim lokacijama:

 

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)

  1.  MJESTO KOLAN
  2.  OPĆINA KOLAN – PRIVREMENI PRIKLJUČAK
  3.  JAVNA RASVJETA TS 1
  4.  MJESTO MANDRE
  5.  MARINA ŠIMUNI
  6.  MJESTO ŠIMUNI
  7.  AUTOKAMP ŠIMUNI

 Napomena: Podatci o prekidima u opskrbi električnom energijom nalaze se i na adresi InfoHep

Izvor

Autor: Marko Lubina

Komentiraj

Najnovije