OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

 

Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.

Dana 03.05.2021 u vremenu 08:00 – 15:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokaciji:

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO MANDRE
Mjesto: KOLAN

Napomena: Podatci o prekidima u opskrbi električnom energijom nalaze se i na adresi InfoHep

Izvor

Autor: Predrag Martinović

Komentiraj

Najnovije